Regulamin obiektu „Piaskowy Koń”

data obowiązywania: od 2019-10-01

Definicje:

Piaskowy Koń – dom „Bakalia”: obiekt noclegowy (dom) zlokalizowany pod adresem Mniszków 6b, 58-520 Janowice Wielkie, Polska wraz z przyległymi instalacjami i wyposażeniem, zarejestrowany w gminnym rejestrze obiektów noclegowych (Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie) pod numerem ewidencyjnym UH/2/2012 (www.janowicewielkie.pl).

Piaskowy Koń – dom „Nol”: obiekt noclegowy (dom) zlokalizowany pod adresem Mniszków 6c, 58-520 Janowice Wielkie, Polska wraz z przyległymi instalacjami i wyposażeniem, zarejestrowany w gminnym rejestrze obiektów noclegowych (Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie) pod numerem UH/2/2012 (www.janowicewielkie.pl).

Infrastruktura towarzysząca: urządzenia zlokalizowane wokół obiektu noclegowego Piaskowy Koń, przeznaczone do użytku Gości, m.in. basen, grill, plac zabaw, meble ogrodowe, krzesła, leżaki, nasadzenia zieleni, elementy ozdobne, elementy zabezpieczeń.

Zarządca: właściciel obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia”  lub dom „Nol” lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie do zarządzania nim i zawierania umów związanych z najmem lub innymi usługami, wystawiania rachunków, przyjmowania zadatków i opłat za świadczone usługi.

Osoba rezerwująca: osoba dokonująca rezerwacji pobytu w obiekcie noclegowym Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub dom „Nol w imieniu swoim lub osoby trzeciej.

Gość / Goście: osoba(y) fizyczna(e) wynajmująca(e) pomieszczenia mieszkalne w obiekcie noclegowym Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub dom „Nol”, korzystająca z noclegu (zakwaterowania) wraz z osobami towarzyszącymi, zgłoszonymi (liczbowo) podczas rezerwacji na pobyt krótkoterminowy.

Liczba osób: liczba osób, dla których przygotowywane są miejsca sypialne wraz z bielizną pościelową oraz kompletami ręczników. Dzieci w wieku do 4 roku życia, o ile nie wymagają przygotowania dodatkowych, pełnowymiarowych łóżek, nie muszą być uwzględniane w ogólnej liczbie osób podawanej w Systemie rezerwacji.

Doba noclegowa (noc): czas pobytu w obiekcie noclegowym Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub dom „Nol”, który w dniu przyjazdu rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 11:00.

Kaucja: kwota wnoszona przez osobę rezerwującą na czas pobytu, stanowiąca zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja doliczana jest do opłaty za pobyt i zwracana do 3 dni od daty wyjazdu z zastrzeżeniem warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

System rezerwacji: system dostępny na stronie www.piaskowykon.pl, umożliwiający dokonanie rezerwacji domów Piaskowy Koń on-line oraz opłacenie pobytu w sposób zautomatyzowany. System do komunikacji wykorzystuje wiadomości e-mail, którymi przesyłane są m.in. informacje o statusie rezerwacji i przypomnienia o konieczności dokonania płatności.

System płatności: system płatności elektronicznych (w tym płatności kartą) Przelewy24.pl (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068) oraz PayPal (obsługiwany przez Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu).

Regulamin: niniejszy Regulamin obiektu „Piaskowy Koń”

Poniższy regulamin wiąże wszystkie osoby rezerwujące pobyt oraz przebywające na terenie w obiektu noclegowego Piaskowy Koń – odpowiednio – dom „Bakalia” oraz dom „Nol” i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Gości, komfortu pobytu oraz porządku obiektu. Skutkiem nieprzestrzegania Regulaminu jest przepadek kaucji oraz inne konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

Osoba rezerwująca jest zobowiązana do przekazania treści niniejszego regulaminu pozostałym osobom, które będą przebywały na terenie obiektu noclegowego Piaskowy Koń – odpowiednio – dom „Bakalia” oraz dom „Nol”.

Zarządca obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub „Nol” zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobom nieprzestrzegającym Regulaminu, naruszającym porządek lub przepisy prawa. W takim przypadku kwota za niewykorzystaną część pobytu nie podlega zwrotowi.

Zarządca obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub „Nol” zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia całej usługi związanej z pobytem (rezerwacji obiektu), jeżeli Goście podczas poprzedniego pobytu nie przestrzegali Regulaminu (szczegółowa informacja o stwierdzeniu nieprzestrzegania Regulaminu jest przesyłana drogą mailową po wyjeździe wraz z uzasadnieniem). Taka odmowa skutkuje zwrotem zadatku (o ile został wniesiony) lub pełnej kwoty za pobyt (o ile została wniesiona) Osobie rezerwującej i anulowaniem rezerwacji bez jakichkolwiek innych konsekwencji.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Komunikacja i rozliczenia

 1. Głównym kanałem komunikacyjnym jest e-mail (poczta elektroniczna): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 609136056 lub +48 605059552 (w tym wiadomości SMS / MMS) oraz System rezerwacyjny na stronie piaskowykon.pl.
 2. Oferta obiektów noclegowych Piaskowy Koń – dom „Bakalia” oraz dom „Nol” jest prezentowana na stronie piaskowykon.pl (w szczególności ich wyposażenie).
 3. Rozliczenia realizowane są:
 4. z wykorzystaniem systemu płatności zintegrowanego z systemem rezerwacyjnym na stronie piaskowykon.pl (możliwość dokonania płatności kartą, poprzez przelewy on-line, płatności ratalnej).
 5. z wykorzystaniem przelewów bankowych. Nr rachunku bankowego właściwy do rozliczeń (mBank S.A.):
 • dom „Bakalia”: 61 1140 2004 0000 3002 3203 3256, chyba, że ustalono inaczej.
 • dom „Nol”: 47 1140 2004 0000 3402 7408 9796, chyba, że ustalono inaczej.

Rezerwacja, warunki najmu

 1. Obiekty Piaskowy Koń wynajmowane są na doby noclegowe (doby, noce) – oddzielnie lub łącznie. Wynajem dotyczy każdorazowo całego obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” do 6 osób, a w ustalonych indywidualnie przypadkach dla 7 lub 8 osób lub – dom „Nol” do 8 osób, a w ustalonych indywidualnie przypadkach dla 9 lub 10 osób. Minimalny czas wynajmu w obu obiektach to 4 doby (chyba, że ustalono inne warunki dla pakietów pobytowych lub innych szczególnych terminów), po cenie podanej w Systemie rezerwacji lub mailu z kalkulacją pobytu.
 2. Jeżeli cena pobytu wyświetlona w systemie rezerwacyjnym odbiega w sposób znaczący od ceny podanej w cenniku na stronie WWW, rezerwacja może zostać anulowana, a wniesiona płatność zwrócona, po wcześniejszym poinformowaniu Rezerwującego.
 3. Dostępność obiektów. Dostępność obiektów można zweryfikować na stronie piaskowykon.pl. Dostępne są na niej kalendarze, które aktualizowane są w sposób automatyczny.
 4. Rezerwacja on-line. Cały proces rezerwacji oraz płatności można zrealizować wykorzystując system rezerwacyjny dostępny na stronie piaskowykon.pl System wylicza cenę pobytu w zależności m.in od wskazanych terminów, liczby osób oraz dodatkowych opcji. Umożliwia również opłacenie zadatku oraz dopłacenie pozostałej kwoty do 3 dni przed przyjazdem z wyłączeniem rezerwacji terminów specjalnych (opisanych poniżej). System obsługuje płatności kartami płatniczymi i kredytowymi oraz przelewy on-line, a także płatność ratalną. Szczegółowe informacje dot. procesu rezerwacji podane są na stronie obiektu.
 5. Rezerwacja wstępna. Może być dokonana przez System rezerwacji on-line. Wówczas Osoba rezerwująca ma 24 godziny na dokonanie płatności zadatku lub całej kwoty za pobyt zgodnie z informacjami przesyłanymi przez System rezerwacji.

Rezerwacji wstępnej można dokonać również telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail. W takim wypadku należy określić: nazwę obiektu (Bakalia lub Nol), imię i nazwisko osoby rezerwującej, termin pobytu, nr telefonu kontaktowego, liczbę osób (dorosłych i dzieci, w tym dzieci do 4 roku życia). Rezerwacja wstępna następuje po jednoznacznej deklaracji Osoby rezerwującej dot. woli zarezerwowania terminu oraz zwrotnym potwierdzeniu dostępności obiektu przez Zarządcę i przesłaniu szczegółowej kalkulacji dot. pobytu oraz warunków płatności. Zarządca zastrzega, że nie zawsze ma możliwość weryfikacji i zablokowania terminu (wstępnej rezerwacji) z uwagi na automatyczny system rezerwacji on-line, w którym może zostać zarejestrowana inna rezerwacja w każdym momencie. Rezerwacja wstępna obowiązuje do 24 h.

 1. Rezerwacja gwarantowana. Rezerwacja gwarantowana następuje po wniesieniu zadatku lub pełnej kwoty za pobyt. Od chwili uzgodnienia terminu wynajmu obiektu (dokonania rezerwacji wstępnej), czas na wniesienie zadatku lub pełnej płatności wynosi 24 h. Zadatek wynosi 40% całkowitej kwoty usługi (na podstawie informacji wygenerowanej przez System rezerwacji lub kalkulacji pobytu przedstawionej przez Zarządcę). Rezerwacja uważana jest za potwierdzoną po odebraniu dowodu wpłaty/przelewu przez pocztę elektroniczną (e-mail) lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
 2. Rezerwacje dokonywane w okresie krótszym niż 30 dni od daty przyjazdu wymagają opłacenia całej kwoty w momencie rezerwacji.
 3. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku / całej kwoty za pobyt lub przesłaniu potwierdzenia takiego przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
 4. Dokonanie rezerwacji przez Gościa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usługi zakwaterowania oraz komunikacji przed pobytem, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych opublikowane są na stronie piaskowykon.pl w zakładce „Polityka prywatności”.
 5. Obiekty nie są udostępniane na potrzeby organizacji różnego rodzaju imprez, wieczorów panieńskich lub kawalerskich, itp., a także osobom poniżej 21 roku życia bez opiekunów.
 6. W domu „Nol” i „Bakalia” nie ma możliwości pobytu ze zwierzętami.

Ceny, płatności i kaucja

 1. Ceny prezentowane na stronie obiektu (cennik) mają charakter przybliżony i orientacyjny – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Mogą również w trakcie sezonu ulegać zmianom. Dokładna cena pobytu wyliczana jest przez System rezerwacyjny po wprowadzeniu parametrów pobytu (m.in. wskazania obiektu, daty przyjazdu i wyjazdu, liczby osób oraz opcji dodatkowych).
 2. Ponieważ cena pobytu może być zróżnicowana w zależności od liczby przygotowywanych miejsc sypialnych, nie ma konieczności wliczania w ogólną liczbę osób przebywających w obiekcie dzieci do 4 roku życia, o ile nie będzie to wymagało przygotowania dodatkowych pełnowymiarowych miejsc sypialnych wraz z pościelą.
 3. W przypadku rezerwacji pobytu z wykorzystaniem Systemu rezerwacji, płatność realizowana jest na końcu tego procesu.
 4. W przypadku płatności przelewem bankowym (zwykłym). Wniesienie zadatku realizowane jest na wskazany rachunek bankowy. W tytule przelewu należy umieścić: datę pobytu (od…do…), liczbę osób oraz numer telefonu kontaktowego.
 5. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować przelewem (z góry) – do 7 dni roboczych przed przyjazdem z zastrzeżeniem terminów specjalnych.
 6. Terminy specjalne, oznaczone na stronie piaskowykon.pl dokładnymi datami przyjazdu i wyjazdu (m.in. wakacje, ferie zimowe, majówka, długi weekend Boże Ciało, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Sylwester) wymagają opłacenia pozostałej części kwoty do 30 dni przed przyjazdem.
 7. Do płatności (na czas pobytu) doliczana jest kaucja w wysokości 400 zł (dom Bakalia) lub 600 zł (dom Nol). W indywidualnych przypadkach wysokość kaucji może zostać określona w innej wysokości. Kaucja jest zwracana na rachunek wskazany przez Osobę rezerwującą, a w przypadku płatności on-line, na rachunek lub kartę, które zostały użyte do płatności za rezerwację, do 3 dni od daty wyjazdu (zdania obiektu), pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących jego wyposażenie, jak i samego budynku oraz terenu doń przynależącego (infrastruktury towarzyszącej) będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Gościowi kluczy do obiektu (z pominięciem „normalnego zużycia”).
 8. Rezygnacja z pobytu. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek lub kwota za pobyt nie ulegają zwrotowi. Zwracana jest jedynie kaucja.
 9. Gość ma prawo do zmiany terminu pobytu bez potrącenia zadatku na następujących warunkach (łącznie):

- zmiana następuje nie później niż 30 dni kalendarzowych przed pierwotnym terminem przyjazdu,

- wskazany nowy termin jest dostępny,

- wskazany nowy okres pobytu obejmuje przynajmniej tę samą liczbę nocy, co pobyt pierwotny,

- wskazany nowy termin pobytu ma miejsce w tym samym roku kalendarzowym, co pierwszy dzień pobytu terminu pierwotnego.

Umowa – sporządzenie i zawarcie

 1. Warunkiem przekazania obiektu jest zawarcie umowy najmu. Do zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych identyfikujących Gościa (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub inny nr identyfikacyjny, nr telefonu kontaktowego). Przed sporządzeniem umowy Osoba rezerwująca zostanie poproszona po przekazanie tych danych celem jej przygotowania. W przypadku rezerwacji z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego – dane te należy podać podczas procesu rezerwacji.
 2. Zawarcie umowy może być zrealizowane za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna / strona WWW) poprzez jednoznaczne zaakceptowanie jej treści lub jej podpisanie. O formie zawarcia umowy decyduje Zarządca.

Odbiór obiektu

 1. Odbiór obiektu możliwy jest od godziny 16:00 w dniu przyjazdu.
 2. Jeżeli wyposażenie obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub dom „Nol” jest uboższe od prezentowanego na oficjalnej stronie obiektu (piaskowykon.pl) – zakładka Wyposażenie, a nie zostało to uzgodnione wcześniej z osobą rezerwującą, Gość ma prawo odstąpić od umowy najmu obiektu, a w przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną – rozwiązać tę umowę w dniu przyjazdu. Z wyposażeniem obiektu Gość ma możliwość zapoznania się w ciągu 1 godziny od czasu przyjazdu. Po tym czasie uznaje się, że (w przypadku braku zastrzeżeń) Gość akceptuje stan obiektu i jego wyposażenie, jako zgodne z przedstawioną ofertą. Wszelkie zastrzeżenia Gości muszą zostać zweryfikowane osobiście przez Właściciela lub Zarządcę i spisane.
 3. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy i (opcjonalnie) breloków i opasek zbliżeniowych, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł (wymiana zamków, przeprogramowanie opasek / breloków oraz klamki kodowej). Zgubienie opaski / breloka zbliżeniowego powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za szt. (przeprogramowanie opasek / breloków oraz klamki kodowej).
 4. W przypadku skrócenia pobytu niewynikającego z winy Właściciela lub Zarządcy, należność za niewykorzystany czas pobytu nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku nieprzybycia Gościa w wyznaczonym terminie, rezerwacja gwarantowana wniesionym zadatkiem i opłaconym pobytem ulega automatycznemu anulowaniu o godzinie 11:00 dnia następnego. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, chyba, że ustalono inaczej.
 6. W przypadku nieprzybycia Gościa, który dokonał tylko rezerwacji wstępnej, ulega ona automatycznemu anulowaniu po godzinie ustalonej z Gościem, jako godzina przybycia.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed przyjazdem, osoba rezerwująca ma możliwość uzyskania wszelkich wyjaśnień dot. obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub „Nol” drogą telefoniczną lub przez e-mail.

Pobyt w obiekcie

 1. Obiekty noclegowe Piaskowy Koń zapewniają warunki nieskrępowanego wypoczynku Gości oraz czystość i porządek w dniu przyjazdu.
 2. W sezonie grzewczym obiekty Piaskowy Koń ogrzewane są kominkiem z rozprowadzeniem ciepła oraz dogrzewane w sypialniach automatycznie sterowanymi grzejnikami elektrycznymi. Opalanie w kominku leży po stronie Gości. Opał do kominka zapewnia Właściciel (Zarządca) i jest on wliczony w cenę pobytu.
 3. Zakazuje się palenia w kominku innym materiałem (w szczególności foliami, plastikami, śmieciami, ubraniami, itp.), niż przygotowanym przez Zarządcę drewnem. Zakazuje się również pieczenia / podgrzewania w nim żywności.
 4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w obiektach noclegowych Piaskowy Koń obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świeczek, podgrzewaczy, itp., a także zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia domu, a mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, w szczególności grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych, czy piecyków.
 5. Do palenia tytoniu wyznaczone są miejsca na zewnątrz obiektu (dostępne są popielniczki). Goście zobowiązani są do posprzątania popielniczek przed zakończeniem pobytu.
 6. W przypadku stwierdzenia palenia tytoniu lub podobnych produktów w domu, Osoba rezerwująca będzie obciążona opłatą dodatkową wynikającą m.in. z konieczności przeprowadzenia procesu dearomatyzacji obiektu w wysokości do 1000 zł.
 7. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w obiekcie (odpowiedni sprzęt jest dostępny na miejscu: odkurzacz, mop, wiaderko, miotły, itp.). Nadmierne zanieczyszczenie obiektu oraz jego otoczenia będzie skutkowało naliczeniem dodatkowych opłat. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju i skali zanieczyszczeń.
 8. Goście zobowiązani są do posprzątania po sobie przed zakończeniem pobytu.
 9. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektów Piaskowy Koń, a także infrastruktury towarzyszącej, zaistniałych podczas ich pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej, a także z winy osób ich odwiedzających. Goście odpowiadają również za osoby, nad którymi sprawują opiekę. Właściciel (Zarządca) zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości (w tym utracone korzyści) za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 10. Przed wyjazdem (zakończeniem pobytu) Osoba rezerwująca zobowiązana jest zgłosić (SMSem, mailem lub telefonicznie) szkody powstałe w trakcie pobytu.
 11. W domu obowiązuje używanie wyłącznie miękkiego obuwia domowego. Obuwie używane na zewnątrz (w szczególności górskie), należy pozostawiać w wyznaczonym do tego pomieszczeniu (przedsionku) lub przy wejściu. Goście winni posiadać własne obuwie domowe.
 12. Parkingi przy obiektach noclegowych Piaskowy Koń są parkingami niestrzeżonymi. Właściciel ani Zarządca obiektów Piaskowy Koń nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie pojazdów mechanicznych lub innych urządzeń należących do Gości, chyba, że szkody zostały wyrządzone bezpośrednio z winy Właściciela lub Zarządcy.
 13. Przedmioty pozostawione przez Gości po opuszczeniu obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub „Nol” zostaną odesłane na wskazany adres na ich koszt, po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie.
 14. Zabrania się wynoszenia z domu pościeli, narzut, ręczników i innych przedmiotów będących wyposażeniem obiektu (z wyjątkiem przygotowanych ręczników basenowych - kolorowych) lub używania ich niezgodnie z przeznaczeniem.
 15. Odśnieżanie drogi dojazdowej do obiektów (prowadzącej od głównej drogi asfaltowej w Mniszkowie) leży po stronie Właściciela (Zarządcy), jednak w przypadku szczególnie trudnych warunków (obfite opady), czas odśnieżenia może ulec wydłużeniu, co nie może być tytułem do roszczeń ze strony Gościa. Obiekty wyposażone są w łopaty do odśnieżania – do dyspozycji Gości.
 16. Zakazuje się przebywania innych osób niż zgłoszone w umowie na terenie domu „Nol” oraz „Bakalia” w godzinach 22:00-7:00, chyba, że zostało to uzgodnione z Zarządcą. W przypadku stwierdzenia nocowania większej niż ustalona liczby osób, zostanie naliczona podwójna opłata za osobodzień przemnożona przez liczbę wszystkich zarezerwowanych przez Gości nocy.
 17. Na terenie obiektu Piaskowy Koń obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z obiektów mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju lub pobytu innych osób oraz mieszkańców miejscowości, a w szczególności drugiego obiektu noclegowego Piaskowy Koń (dot. m.in. odtwarzania muzyki i hałasowania na zewnątrz domu).
 18. Wszelkie szkody należy zgłaszać Zarządcy na bieżąco SMSem, MMSem, telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail w celu umożliwienia ich szybkiego usunięcia.
 19. Cena usług świadczonych przez Zarządcę (w szczególności wynajmu obiektów noclegowych) nie obejmuje ubezpieczenia.

Korzystanie z infrastruktury towarzyszącej

 1. Z infrastruktury zlokalizowanej przy poszczególnych domach (w szczególności basenu i sauny) mogą korzystać wyłącznie Goście, którzy są zakwaterowani w danym domu.
 2. W przypadku gwałtownych zjawisk atmosferycznych (burze, wichury), Goście winni zabezpieczyć meble ogrodowe (stoły, stoliki, krzesła, itp.) tak, aby nie uległy uszkodzeniu (schować od pomieszczeń gospodarczych lub przenieść w bezpieczne miejsce).
 3. Baseny przy obiektach Piaskowy Koń dostępne są sezonowo. Woda w basenach poddawana jest chlorowaniu. Zarządca nie zapewnia ratownika na basenie. Korzystanie z basenu dobywa się na własną odpowiedzialność.
 4. Sauna (dom Nol) dostępna jest za dodatkową opłatą. Korzystanie odbywa się na własną odpowiedzialność, z zachowaniem zasad Regulaminu korzystania z sauny.
 5. W przypadku korzystania z basenu należy bezwzględnie stosować się do zamieszczonego tam Regulaminu. Uszkodzenie basenu wynikające z nieprawidłowego użytkowania będzie skutkowało obciążeniem Gości kosztami jego naprawy. Głębokość basenów przy każdym z obiektów: 120 cm.
 6. Goście są zobowiązani sprawować opiekę nad osobami nieletnimi przebywającymi w obiekcie Piaskowy Koń. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby, którymi się opiekują - w szczególności - podczas korzystania z basenu, placu zabaw i innych urządzeń będących na wyposażeniu domu Piaskowy Koń (infrastruktura towarzysząca).
 7. Nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki na balkonach lub tarasie w obiekcie „Nol”. Balkony mają możliwość zablokowania drzwi przed otwarciem.
 8. Właściciel (Zarządca) wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody na osobach lub mieniu wynikłe z nieprawidłowego korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów Piaskowy Koń oraz infrastruktury towarzyszącej.
 9. Udostępnione grille murowane mogą być opalane wyłącznie brykietem lub węglem drzewnym. Zabrania się opalania ich drewnem.
 10. Zabrania się używania drewna opałowego (przeznaczonego do kominka) do palenia w ognisku pod groźbą potrącenia kaucji. Kwestię dostępności drewna (o ile nie jest zgromadzone przy ognisku) należy uzgodnić z Zarządcą.
 11. Zabrania się demontażu kamiennych murków oraz innych elementów dekoracyjnych zlokalizowanych wokół obiektów Piaskowy Koń.
 12. Teren na którym posadowione są obiekty Piaskowy Koń nie jest ogrodzony. Efektem jest możliwość pojawienia się dzikiej zwierzyny w pobliżu obiektu (sarny, zające, borsuki, itp.).
 13. Zabrania się dokarmiania zwierząt w okolicy obiektów Piaskowy Koń, w szczególności psów i kotów.