Polityka prywatności

Piaskowy Koń - luksusowe domki w górach

Polityka prywatności domów w górach Piaskowy Koń

Data wejścia w życie: październik 2017 r., aktualizacja styczeń 2024

Niniejsze oświadczenie o prywatności ma zastosowanie do strony internetowej o nazwie www.piaskowykon.pl, której właścicielem jest i którą zarządza agroturystyka Piaskowy Koń Natalia Poniatowska-Wasiak. Oświadczenie to opisuje sposób i zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, które użytkownik udostępnia na stronie www.piaskowykon.pl. Oświadczenie niniejsze określa również przysługujące Państwu prawa i możliwości w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych przez nas oraz zawiera informacje, jak można uzyskać do nich dostęp i je aktualizować. Niniejsze oświadczenie o prywatności może ulegać okresowym zmianom. W związku z tym należy regularnie odwiedzać tę stronę, gdzie będzie publikowana jego aktualna wersja.

Jakiego typu dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy m.in. następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, PESEL lub nr paszportu oraz adres zamieszkania;
Informacje na temat pobytu gościa, w tym data przyjazdu i wyjazdu, zgłoszone życzenia specjalne, preferencje (w tym dotyczące pokoju, udogodnień i innych usług, z których gość skorzystał lub planuje skorzystać);
Przekazane nam informacje dotyczące preferencji w odniesieniu do działań marketingowych, w tym udziału w ankietach, konkursach i ofertach promocyjnych;
Przy każdym wejściu na naszą stronę, nawet jeśli nie dokonują Państwo rezerwacji, gromadzimy na Państwa temat pewne informacje, m.in. adres IP, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, wersja aplikacji, ustawienia języka i informacje dotyczące wyświetlonych stron. Jeśli korzystają Państwo z urządzenia mobilnego, zachowujemy także informacje dotyczące ustawień i cech tego urządzenia oraz dane na temat lokalizacji, udostępniane przez urządzenie. Podczas dokonywania rezerwacji nasz system rejestruje, z jakiego urządzenia oraz z jakich stron zostaje ona dokonana. Jeśli te dane wskazują, że są Państwo osobami fizycznymi, wówczas są one traktowane jako dane osobowe, do których zastosowanie ma niniejsze oświadczenie o prywatności.

W każdym momencie mogą Państwo zdecydować, jakie dane osobowe (jeśli w ogóle jakiekolwiek) chcieliby nam Państwo przekazać. Jeśli jednak postanowią Państwo nie udostępniać części informacji, może to mieć wpływ na przetwarzanie niektórych płatności oraz proces obsługi i świadczenia usług.

Dlaczego gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Państwa dane osobowe?

Rezerwacje: wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby sfinalizować Państwa rezerwację i zarządzać nią online oraz przesłać Państwu e-maile z potwierdzeniem oraz z niezbędnymi danymi dot. dostępu do obiektu, istotnymi informacjami przed przyjazdem, a także aby przekazać Państwu informacje na temat okolicy i samego obiektu.

Obsługa płatności: dane osobowe (w szczególności adres e-mail) wykorzystywane są do obsługi płatności on-line. Adres e-mail wraz z terminem i kwotą za pobyt oraz nazwą obiektu i numerem IP przekazywany jest operatorowi obsługującemu płatności on-line jedynie w celu obsługi płatności. Nie przekazujemy innych danych. Dane wprowadzane u operatora płatności (np. numer karty płatniczej nie są nam udostępniane - zarządza nimi operator płatności - zgodnie z jego polityką prywatności i regulaminem).

Obsługa klienta: korzystamy z Państwa danych osobowych, aby służyć pomocą w razie pytań lub problemów.

Opinie Gości: używamy Państwa danych kontaktowych (adres e-mail, nr telefonu), aby przesłać wiadomości e-mail lub SMS z zaproszeniem do napisania opinii po zakończeniu pobytu. Dzięki temu inni podróżujący mogą dokonać wyboru najwłaściwszego dla siebie obiektu.

Działania marketingowe: wykorzystujemy Państwa dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) w celu prowadzenia działań o charakterze marketingowym, zgodnie z obowiązującym prawem i w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody.
Inne działania komunikacyjne: w niektórych sytuacjach komunikujemy się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie, także poprzez SMS-y, MMS-y, w zależności od tego, jakie dane kontaktowe Państwo udostępnili. Przypadki te obejmują m.in.:
odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa pytania lub prośby;

Przesyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem dotyczącym kontynuacji rezerwacji, jeśli nie została ona dokończona online. Wierzymy, że ta dodatkowa usługa jest dla Państwa przydatna, ponieważ pozwala ona wrócić do procesu rezerwacji bez konieczności ponownego wyszukiwania obiektu i wypełniania danych od początku;
Podczas korzystania z naszych usług będziemy od czasu do czasu wysyłać kwestionariusz lub zaproszenie do napisania we wskazanym serwisie opinii na temat Państwa wrażeń dot. pobytu w Piaskowym Koniu.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa: wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby przestrzegać obowiązujących praw i przepisów.

Wykrywanie oszustw i zapobieganie im: wykorzystujemy dane osobowe, aby zapobiegać oszustwom i innym działaniom niezgodnym z prawem lub naruszającym je.

Poprawianie poziomu naszych usług: używamy danych osobowych na potrzeby analiz mających na celu podniesienie poziomu naszych usług oraz wrażeń Gości, a także aby poprawić funkcjonalność i jakość naszych działań w zakresie usług turystycznych (w tym usług online).

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom trzecim zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zewnętrzni dostawcy usług: dopuszczamy możliwość udostępniania Państwa niektórych danych osobowych stronom trzecim będącym dostawcami usług w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Podmioty, które zajmują się przetwarzaniem Państwa danych, zobowiązane są do przestrzegania klauzuli poufności i nie mogą korzystać z nich na własny użytek lub w jakimkolwiek innym celu.

Władze właściwe: w przypadkach, w których prawo tego wymaga, lub jest to absolutnie konieczne w celu zapobiegnięcia czynom zabronionym i oszustwom, ich wykrycia lub ukarania dopuszczamy możliwość ujawniania danych osobowych organom ścigania i innym organizacjom rządowym.

Realizacja płatności on-line: na potrzeby realizacji rezerwacji on-line, system rezerwacyjny na stronie www.piaskowykon.pl został zintegrowany z systemem płatności Przelewy24.pl lub PayPal. Do tego systemu przekazywana jest informacja o adresie e-mail wraz z terminem i kwotą za pobyt oraz nazwą obiektu, a także kwocie płatności i zwrotnie – informacja o stanie realizacji płatności wraz z identyfikatorem rezerwacji oraz Państwa adresem e-mail oraz nazwą obiektu i terminem rezerwacji. Podczas transakcji rejestrowany jest nr IP urządzenia, z którego dokonywana jest płatność.

Pozostałe dane, jak np. numery kart kredytowych / płatniczych, nr CCV, imię i nazwisko właściciela karty, data ważności przekazywane są przez Państwa bezpośrednio do systemu płatności przelewy24.pl lub PayPal i przetwarzane zgodnie z warunkami świadczenia usług tego serwisu. Nie posiadamy dostępu do tych informacji (w szczególności numeru karty, imienia i nazwiska posiadacza karty, numeru CCV i daty ważności karty).

Nie udostępniamy stronom trzecim takich danych, jak: PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania, z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej (właściwe władze), chyba,  że takie będzie Państwa wyraźne pisemne życzenie.

 

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo jak jest to konieczne w celu świadczenia Państwu usług, zachowania zgodności z przepisami prawa (w tym tymi dotyczącymi przechowywania dokumentów finansowo-księgowych oraz umów), rozwiązywania sporów z innymi stronami i w innych celach, które są niezbędne do prowadzenia działalności. Wszelkie dane osobowe, które przechowujemy, podlegają postanowieniom oświadczenia o prywatności.

 

Pliki cookie (tzw. ciasteczka)

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka to niewielkich rozmiarów pliki z danymi, które strona umieszcza na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas jej odwiedzin. Większość stron korzysta z plików cookie, ponieważ dzięki nim strona działa lepiej.

W jaki sposób korzystamy z plików cookie?

Naszym celem jest świadczenie zaawansowanych i przyjaznych dla użytkownika usług w postaci strony internetowej dostosowanej do Państwa potrzeb i upodobań. Aby było to możliwe, korzystamy z niżej wymienionych typów ciasteczek:

Ciasteczka techniczne: Korzystamy z ciasteczek technicznych, aby możliwe było wyświetlenie Państwu naszej strony. Ciasteczka te są niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania.
Ciasteczka funkcjonalne: Korzystamy z ciasteczek funkcjonalnych, aby zapamiętać preferencje i umożliwić Państwu sprawne i efektywne korzystanie z naszej strony.
Ciasteczka analityczne: Korzystamy z ciasteczek analitycznych, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony, np. które funkcje działają, a które nie spełniają swojego zadania. Dzięki tym ciasteczkom możemy rozwijać naszą stronę i sprawić, aby była ona interesująca i spełniała oczekiwania użytkowników. Gromadzimy dane na temat oglądanych stron internetowych, stron odsyłających/stron wyjścia, na które Państwo weszli lub które opuścili, rodzaju używanej platformy, znaczników daty i czasu oraz informacji, takich jak liczba kliknięć myszką na danej stronie, ruchy myszką, przewijanie strony, a także wyszukiwane słowa oraz tekst wpisywany na stronie internetowej. Ciasteczka analityczne mogą gromadzić dane osobowe.
Przez jaki czas ciasteczka pozostają aktywne?

Pliki cookie, których używamy, mają różną żywotność w zależności od przeznaczenia. Maksymalna ustawiana przez nas żywotność to 5 lat od daty ostatniej wizyty na stronie. W dowolnym momencie mogą Państwo wyczyścić wszystkie ciasteczka ze swojej przeglądarki.

Czy korzystamy z ciasteczek stron trzecich?

Tak, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, np. Google Analytics, w celach analitycznych. Przy tej okazji wykorzystujemy technologie śledzenia, takie jak ciasteczka, sygnalizatory sieci web, tagi i skrypty. Zgromadzone informacje będą wykorzystywane w ramach zarządzania relacjami z klientem oraz w systemach analityki biznesowej przez firmę Piaskowy Koń. Technologie te są używane do analizy trendów, administracji strony, śledzenia działań użytkowników związanych ze stroną i gromadzenia informacji demograficznych na temat użytkowników. Istnieje prawdopodobieństwo, że otrzymamy indywidualne lub zbiorcze raporty sporządzone z wykorzystaniem takich technologii przez te serwisy. Strony trzecie, z których usług korzystamy, zobowiązały się do prowadzenia swoich działań w sposób odpowiedzialny oraz przestrzegania dobrych praktyk i standardów w zakresie zarządzania danymi.

Jak można zarządzać ustawieniami plików cookie?

Mogą Państwo skorzystać z ustawień swojej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorera, Safari, Firefoxa lub Chrome’a, aby określić, które ciasteczka mają być odrzucane, a które zapisywane. Lokalizacja tych ustawień różni się w zależności od używanej przeglądarki i można je znaleźć, korzystając z funkcji „Pomoc”.

 

Bezpieczeństwo

Jakie procedury bezpieczeństwa stosujemy, aby chronić Państwa dane osobowe?

Wszystkie dane wprowadzane przez stronę www.piaskowykon.pl przesyłane są z wykorzystaniem bezpiecznego (szyfrowanego połączenia) – Certyfikat SSL, zweryfikowany przez home.pl S.A.

Wszelkie udostępniane nam dane osobowe są chronione z wykorzystaniem odpowiednich systemów i procedur biznesowych. Korzystamy także z procedur bezpieczeństwa oraz ograniczeń technicznych i fizycznych w odniesieniu do uzyskiwania dostępu i wykorzystywania danych osobowych zawartych na naszych serwerach. Tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych w ramach wykonywanych obowiązków. Wszystkie zbiory zawierające dane osobowe, przechowywane i archiwizowane w naszych systemach informatycznych są zabezpieczone przed niepowołanym dostępem.

Dostęp do informacji

W jaki sposób mogą Państwo kontrolować przekazywane nam informacje?

Mają Państwo prawo wglądu do przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat. Mogą Państwo poprosić o ich udostępnienie, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie takiej wiadomości prosimy wpisać „Prośba dotycząca danych osobowych”.

Prosimy o upewnianie się, że Państwa dane są poprawne i aktualne. Jeśli posiadane przez nas informacje są niepoprawne, nieaktualne lub nie mają zastosowania w odniesieniu do celów, dla których zostały zgromadzone, prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., abyśmy mogli je zaktualizować lub usunąć. Ustosunkujemy się do Państwa prośby w ciągu 30 dni. W niektórych przypadkach możemy jednak z przyczyn prawnych lub administracyjnych, takich jak prowadzenie rejestrów lub wykrywanie działań niezgodnych z prawem, być zobowiązani przez właściwe władze zachować pewne informacje.

Skontaktuj się z nami

Agroturystyka Piaskowy kontroluje przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookie i przy odwiedzeniu strony. Biuro obiektów noclegowych Piaskowy Koń zlokalizowana jest pod adresem Mniszków 6a, 58-520 Mniszków. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestie, prośby lub komentarze na temat prywatności, danych osobowych, plików cookie oraz sposobów postępowania z danymi osobowymi, mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Luksusowe domy w górach.
Jacuzzi, sauna,
podgrzewany basen
- na wyłączność

Image
© 2024, Piaskowy Koń - Mountain Lodge & SPA

Adres

Piaskowy Koń
58-520 Mniszków 6B/6C
woj. dolnośląskie
Polska

Rezerwacje i zapytania

Obserwuj nas

Lubimy ciasteczka, a Ty?
Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (plików cookie).
Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies).
Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Pamiętaj proszę, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne, a dokonanie rezerwacji nie będzie możliwe.