Ogrzewanie

Dom ogrzewany jest kominkiem (ciepło rozprowadzane jest do pokoi i łazienek).

Jedną z atrakcji pobytu jest możliwość samodzielnego palenia w kominku, jest to jednocześnie warunek utrzymania ciepła w pomieszczeniach. Wolno palić wyłącznie drewnem zapewnionym przez właściciela obiektu – zgromadzonym przed głównym wejściem do domu. Kategorycznie zabrania się spalania w nim jakichkolwiek odpadów i śmieci!

Dla Państwa komfortu sypialnie dogrzewane są panelami elektrycznymi. Załączają się one automatycznie o określonych porach i nie należy ich regulować.

Eksploatacja kominka

Rozpalanie

  • szyber (regulowany z boku kominka – po lewej stronie) należy otworzyć (pozycja pionowa),
  • nawiew (regulowany pod drzwiczkami) powinien być całkowicie otwarty.
  • Należy nałożyć papieru i trochę drobnej rozpałki z pomieszczenia gospodarczego (kilka szczapek), a na niej nieco grubszego drewna.

Po rozpaleniu

  • dołożyć nałożyć kilka średnich kawałków drewna,
  • szyber należy ustawić w pozycji poziomej,
  • nawiew należy ustawić odpowiednio do wymagań grzewczych (nie należy całkowicie zamykać nawiewu!)

W celu uzyskania najlepszej efektywności palenia, po wytworzeniu większej ilości żaru (po ok. 30-40 min. intensywnego palenia), należy załadować większe polano drewna i przymknąć nawiew, tak, aby drewno spalało się powoli. Zapobiegnie to wytworzeniu zbyt wysokiej temperatury w domu i zniweluje konieczność częstego podkładania.

Popiół z kominka należy wyrzucać do specjalnego metalowego wiadra (pomieszczenie gospodarcze), a potem we wskazane miejsce.

Środki ostrożności

W trakcie palenia w kominku, drzwi kominka muszą być zamknięte.

Do otwierania i zamykania drzwiczek kominka należy używać rękawic (drzwi są gorące - ryzyko poparzenia).

Szyba kominka jest gorąca i nie wolno jej dotykać, ani się o nią opierać (ryzyko poparzenia, zniszczenia ubrania).

Należy uważać, by nałożone drewno nie opierało się o szybę, a także układać je tak, by na nią nie spadło na nią w trakcie spalania (ryzyko pęknięcia)

Uwaga!

W trakcie dokładania drewna zawsze należy zawsze otworzyć szyber (pozycja pionowa). Po dołożeniu drewna i zamknięciu drzwiczek, szyber należy zamknąć (pozycja pozioma).

Kominek może palić się przez noc lub podczas Państwa nieobecności.