„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. Turystyczny samoobsługowy obiekt noclegowy – górski dom drewniany współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.