Internet (Wi-Fi)

W całym obiekcie oraz bezpośrednim otoczeniu dostępny jest bezprzewodowy Internet (Wi-Fi). Dostęp jest bezpłatny.

Parametry sieci:

Nazwa sieci (SSID): PiaskowyKon

Hasło dostępowe: piaskowy.kon

Sieć bezprzewodowa w komputerze powinna być ustawiona na „Uzyskaj adres IP automatycznie” oraz „Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie”. Zwykle są to ustawienia domyślne.

 

Prędkość przesyłu danych jest zależna od warunków atmosferycznych oraz obciążenia łącza (czynniki niezależne).

 

Sprzęt audio i wideo

W obiekcie dostępne jest telewizja satelitarna i kino domowe z dźwiękiem przestrzennym oraz radio.

Do dyspozycji jest odtwarzacz kina domowego Blu-ray, amplituner z możliwością odtwarzania plików MP3 (pendrive) oraz radia.

 

Dostępne jest również dla Państwa dodatkowe złącze HDMI (szary przewód) do podłączenia urządzeń zewnętrznych, np. konsoli gier, dodatkowego odtwarzacza.

Nie wolno przełączać przewodów sprzętu audio-wideo bez zgody właścicieli!

 

Telewizja satelitarna

Telewizję obsługuję się za pomocą głównego pilota od telewizora (duży pilot SAMSUNG). Dekoder satelitarny powinien załączyć się automatycznie po włączeniu telewizora przyciskiem TV.

Wybór kanałów i ustawianie głośności odbywa się za pomocą standardowych przycisków pilota. Dekoder i TV sterowane są tym samym pilotem.

UWAGA

Jeżeli nie pojawił się obraz telewizji satelitarnej, należy sprawdzić:

- czy kontrolka dekodera satelitarnego (białe urządzenie) świeci się na zielono

- czy jako źródło w telewizorze (przycisk SOURCE) zostało wybrane HDMI2

- wyłącz i ponownie włącz telewizor.

 

Odtwarzacz Blu-ray

 

Kino domowe pozwala na odtwarzanie filmów (Blu-ray, DVD, DivX, MKV i MP4), muzyki (CD, MP3 i WMA), zdjęć (JPG) zapisanych na nośnikach BD, DVD, CD lub pamięci masowej USB (pendrive, dysk przenośny).

 

Włączanie kina domowego

 1. Włączyć:
  1. odtwarzacz Blu-ray (mały pilot Samsung, LEWY przycisk włączania),
  2. amplituner Pioneer (pilot Pioneer, przycisk Receiver, wybrać źródło “BD”),
  3. telewizor (mały pilot Samsung, PRAWY przycisk włączania),
 2. Wybrać za pomocą przycisku SOURCE (mały pilot Samsung) źródło HDMI1.

 

Amplituner Pioneer

Amplituner Pioneer pozwala m.in. odtwarzać muzykę (pliki MP3), słuchać radia oraz korzystać odtwarzacza Blu-Ray, a także cieszyć się dźwiękiem przestrzennym podczas oglądania telewizji.

Aby uzyskać podgląd funkcji amplitunera, należy włączyć telewizor i ustawić pilotem do telewizora źródło (SOURCE) na HDMI1

 

Podstawowe funkcje

 • Włączanie / wyłączanie urządzenia: czerwony przycisk pilota RECEIVER,
 • Źródło dźwięku i obrazu RADIO: przycisk TUNER,
 • Źródło dźwięku i obrazu USB: przycisk USB,
 • Źródło dźwięku i obrazu BLU-RAY: przycisk BD,
 • Źródło dźwięku i obrazu ZŁĄCZA ZEWNĘTRZNEGO (szary przewód): przycisk GAME
 • Źródło dźwięku TELEWIZOR: przycisk TV (należy wówczas wyłączyć dźwięk z głośników telewizyjnych przyciskiem TOOLS – pilot telewizora),
 • Wybór przestrzeni dźwiękowej: przyciski AUTO/DIRECT, STEREO, ALC/STANDARD, ADV SURR,
 • poruszanie się po folderach (USB): przycisk RETURN, strzałki, ENTER.