Grill

Zlokalizowany na zewnątrz domu murowany grill może być opalany wyłącznie węglem drzewnym bądź brykietem przeznaczonym do tego typu urządzeń.

Grill należy utrzymać w należytej czystości (dot. sprzątania popiołu i czystości rusztu).

Należy zachować ostrożność związaną z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ewentualnymi poparzeniami.

 

UWAGA

Nie wolno palić w grillu drewnem kominkowym ani innym znalezionym w okolicy!

Niedozwolone jest używanie grilla przenośnego na tarasie i bezpośrednim jego otoczeniu oraz na terenie basenu.

Pod koniec pobytu należy wygarnąć cały popiół z grilla do metalowego wiadra (pomieszczenie gospodarcze) i wysypać do pojemnika na odpady zmieszane.

Ruszta należy wyczyścić.

 

Ognisko

W okolicy domu Nol (obok dużgo jesiona) zostało przygotowane miejsce na ognisko. Można z niego swobodnie korzystać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Drewno na ognisko można zakupić u właścicieli obiektu Piaskowy Koń lub skorzystać z tego, które jest przy nim zgromadzone.

 


UWAGA

Nie wolno spalać w ognisku drewna przygotowanego na tarasie do kominka! Będzie to skutkowało potrąceniem kaucji.

Należy bezwzględnie zadbać o to, aby ogień lub żar nie rozprzestrzenił się poza obręb ogniska.