Plac zabaw - huśtawki i trampolina

UWAGA: OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO NADZORU DZIECI PODCZAS ZABAW NA HUŚTAWCE I TRAMPOLINIE

 • Huśtawka jest przewidziana dla dzieci wieku od 2 (drugiego) do 8 (ósmego) roku życia.
 • Należy sprawować stałą kontrolę nad dziećmi korzystającymi z huśtawek
 • Należy zwrócić uwagę, żeby dzieci siedziały na środkowej części siedziska huśtawki. Zabrania się stawania na siedzisku huśtawki.
 • Należy zwrócić uwagę na ubiór dziecka. Nie wolno pozwalać na korzystanie z huśtawek dzieciom w pelerynach, luźnych butach czy kurtkach, z ostrą biżuterią oraz ubraniami, które mogą powodować zahaczenie o elementy huśtawki.
 • Nie wolno używać huśtawek w innym celu ich typowe przeznaczenie.
 • Należy unikać huśtania pustych huśtawek. Może to doprowadzić do uderzenia w inne dzieci lub w nie same.
 • Należy poinstruować dzieci, aby nie chodziły z przodu, z tyłu oraz między huśtawkami.
 • Nie wolno skręcać łańcucha / sznura huśtawki, ani nie owijać go wokół drążków.
 • Nie należy schodzić ani zeskakiwać z huśtawek, gdy są jeszcze w ruchu.
 • Nie wolno wchodzić na huśtawki, gdy są one mokre (ryzyko ześliźnięcia).
 • Nie wolno wspinać się na elementy konstrukcyjne urządzeń.
 • Nie wolno wychylać huśtawki bardziej niż 60 stopni.

 

Plac zabaw - trampolina

UWAGA: PODCZAS KORZYSTANIA Z TRAMPOLINY NALEŻY ZDJĄĆ OBUWIE.

Trampolina przeznaczona jest dla osób o wadze do 80 kg!

Na trampolinie nie powinna skakać więcej niż jedna osoba. Większa liczba skaczących zwiększa prawdopodobieństwo urazów takich, jak urazy czaszki, szyi, czy złamania kończyn.

Upadek na głowę lub szyję może skutkować paraliżem lub śmiercią. Zalecamy nie wykonywać salt, które zwiększą prawdopodobieństwo upadku na głowę lub szyję.

Osoba nadzorująca powinna dogłębnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz podstawowymi technikami skoków. Aby obniżyć prawdopodobieństwo wypadku, nadzorujący powinien wymusić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i upewnić się, że skaczący nauczą się podstawowych technik skakania, zanim przystąpią do skoków bardziej zaawansowanych.

 • Wszyscy skaczący powinni być nadzorowani niezależnie od poziomu umiejętności i wieku.
 • Nigdy nie używać trampoliny i siatki ochronnej, gdy są one mokre, uszkodzone, zabrudzone lub zużyte. Trampolina i siatka powinny być dokładnie sprawdzone przed każdym użyciem.
 • Wszystkie obiekty mogące wejść w kontakt ze skaczącym należy usunąć z pobliża trampoliny. Skaczący i nadzorujący powinni orientować się, co znajduje się ponad i pod i w pobliżu trampoliny.
 • Trampolina z siatką ochronną nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci do lat 6 oraz osoby o wadze powyżej 80 kg.

Skaczący

 • Nie używaj trampoliny z siatką ochronną pod wpływem substancji odurzających (alkohol, narkotyki, itp.)
 • Unikaj zbyt wysokich skoków, nie skacz na trampolinie przez długi okres czasu; nie skacz wysoko w długich seriach.
 • Upewnij się, że zawsze w pobliżu jest osoba nadzorująca gotowa do udzielenia pomocy.
 • Na trampolinie nie może skakać więcej niż jedna osoba.
 • Nie uderzaj celowo ciałem w siatkę ochronną, nie próbuj się od niej odbijać.
 • Przed wejściem na trampolinę, upewnij się, że nosisz w ciele i ubraniu żadnych ostrych przedmiotów.
 • Na trampolinę należy wchodzić powoli i ostrożnie. Nie wolno na trampolinę wskakiwać ani z niej zeskakiwać. Nie należy również skakać na trampolinę z innych obiektów.
 • Siatka ochronna nie została przystosowana do umieszczania na niej jakichkolwiek akcesoriów i przedmiotów. Używaj tylko tych, które zostały dołączone przez producenta.
 • Wchodzenie i schodzenie z trampoliny: należy używać wejścia w siatce ochronnej. zawsze zamykaj wejście na zatrzask po przejściu. Nie próbuj dostać się na trampolinę wślizgując się pod siatką ochronną.
 • Nie używaj trampoliny do wskakiwania na inne przedmioty i obiekty.